WEB PORTAL POSLOVNIFORUM.INFO
 
           
           

 OPĆE INFORMACIJE O PRAVNOM SUSTAVU RH

Prema državnom uređenju, Republika Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika. Državna vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Hrvatski sabor obnaša zakonodavnu funkciju i kontrolira izvršnu vlast. Zastupnici se biraju na mandat koji traje četiri godine. Vlada Republike Hrvatske predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru, provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora, vodi vanjsku i unutarnju politiku, usmjerava i nadzire rad državne uprave, brine o gospodarskom razvitku zemlje, te obavlja druge poslove određene odredbama Ustava i zakonima. Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru, a čine je njezin predsjednik, potpredsjednici i ministri. Sudbena vlast u Hrvatskoj je samostalna i neovisna, a obavljaju je sudovi. Najviši sud je Vrhovni sud Republike Hrvatske. Predsjednik Republike Hrvatske bira se na pet godina na općim izborima.

Hrvatska je pravna država čiji je zakonodavni okvir stvoren još na temelju austrijskog kao i njemačkog pravnog sustava. Na putu prema EU Hrvatska ubrzanim tempom i sistematično usklađuje svoje zakonodavstvo i pravnu regulativu s pravnom stečevinom EU. Ustav Republike Hrvatske stranim investitorima načelno jamči slobodan transfer i repatrijaciju profita i investiranog kapitala. Također, Zakonom o trgovačkim društvima izjednačena su prava domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba. Paralelno s procesom usklađivanja zakonodavstva sa EU provodi se i sveobuhvatna reforma pravosuđa kao sveobuhvatan projekt Ministarstva pravosuđa kojem je primarni cilj poboljšanje i ubrzavanje rada svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj.

Linkovi / Korisno:

Statut revizorske komore
Odredbe o industrijskom dizajnu
O zaštiti od nasilja u obitelji
Obrasci službenih iskaznica
Unutarnje ustrojstvo ministarstva
Propisi o poticajima i potporama
Sadržaji poslovnih financijskih izvještaja
Standardi i normativi
Regulacija igara na sreću
Pravilnici auto-klubova
Vlasništvo i druga stvarna prava
Ekološka proizvodnja
Elektronička trgovina
Upisi sorti u sortne liste
Malo poduzetništvo
Trgovačko pravo
Građansko pravo
Izmjene propisa
Nadopune propisa
Državna uprava
Pojmovi i definicije
Nove odredbe
Arhiva odredbi
Besplatni pregled
Web dizajn

Sve informacije na ovim internet stranicama koristite na vlastitu odgovornost.